1925 - 2005 

Man kan kanske säga att vi är en liten förening i jämförelse med andra idrottsföreningar i kommunen. Tyvärr för tennisens del är det väl så att ungdomarna idag har ett mycket sort utbud av verksamheter att välja på. I det valet måste man kanske beakta att tennis inte är så lätt att lära sig och när man väl gjort det finns det inte alltid så goda möjligheter att utöva sporten.

Det är ont om halltider och på sommaren är man beroende av vädret. Trots detta kämpar Hyltebruks TK idag med att ragga upp ungdomar så gott det nu går i konkurrens med volleyboll, handboll, fotboll och inte minst golf, den nya trendsporten.

Annat var det då året 1925.
Då var tennis något av en trendsport. Det var "fint" att spela tennis. Bland annat märktes detta bland Hylte Bruks tjänstemän, där det fanns många drivande krafter som kände stort intresse för den "vita sporten". Redan året före började man planera för att anlägga en tennisbana och detta kom sedan att genomföras till en kostnad som stannade vid 885,55 kronor.

Till att börja med omfattade klubbens medlemmar enbart anställda vid Hylte Bruks AB. Hyltebruks TK har sedan under åren haft en stark anknytning till företaget, som på olika sätt stöttat klubben och dess verksamhet.

Första protokollförda mötet hölls den 13 maj 1925 med Albert Österberg som ordförande. Han kom sedan att leda föreningen i hela 25 år. Ur det första protokollet kan följande kuriosa läsas:

"Beslöts att medlemskap skulle gälla för så väl man som hustru, opposition märktes från ungkarlshåll, men efter närmare begrundan och sedan bl a påpekats att äktenskapsfrekvensen härigenom borde öka, avlivades denna "oppositionsunge" - En föregångarförening i jämlikhetsfrågor redan då, kan man väl säga.

Vid det första mötet bestämdes medlemsavgiften till 10:- per år. Nya medlemmar skulle dessutom erlägga en inträdesavgift på 10:-. Med tanke på den tidens penningvärde, var detta ansenliga belopp.

Så kom då verksamheten igång. 1928 spelades den första seriematchen. Motståndare var Laholms TK, som sedan under många år framåt kom att bli något av en huvudmotståndare, men första matchen förlorade HTK med 2-5. Samma år blev bana två klar och man ståtade nu med två utmärkta utomhusbanor. 1930 byggdes folkskolan om och tankarna på en inomhusbana väcktes.Detta förverkligades 1936 när Hylte Bruks AB lät bygga vad vi idag kallar Gamla Hallen. Hallen betyder än idag mycket för tennisen. Tyvärr räcker den inte till. Det råder stor konkurrens om inomhustider.

1933 startades seriespel i Hallandsserien och motståndare blev Halmstad, Varberg, Falkenberg, Laholm och Oskarström. Från och med 1936-37 arrangerades KM både inomhus och utomhus. Genom åren kom särskilt en spelare att utmärka sig, nämligen Arne Harrysson. Sammanlagt vann hann 27 KM i singel och 14 i dubbel. I dubbel hade han vapendragaren Erik Larsson med sig. Någon uppgiven motståndare lär i förtvivlan ha sagt: "Det räcker med att Arne ställer in skorna på banan, så vinner han KM."

 

 


Verksamheten i föreningen kom att variera genom åren och under krigsåren 1938-1947 låg seriespelet nere. Men från och med 1949 kom verksamheten att sätta fart igen och på 50-talet sköt den riktig fart. 1957 spelade Hyltebruks TK i Allsvenskan Div II och placerade sig på andra plats efter Nässjö TK, vilket måste ses som en stor framgång.

 


Under 70-talet började den s k "Björn Borg-effekten" även nå Hyltebruk och klubben kunde se flera lovande juniorer stiga fram, bl a bröderna Stefan och Hans Simonsson, som sedan kom att bli något av "huvudfigurer" i klubbens verksamhet under denna period.

Nämnas bör också namn som Anders Hejll, Michael Nordén, Peter och Magnus Bogren och Stefan Andersson.

1975 firade Hyltebruks Tennisklubb 50-årsjubileum med en inbjudningstävling under namnet ANJO-Cup. Bland deltagarna fanns flera av Sveriges då bästa spelare, som Birger Andersson, Tenny Svensson, Rolf Norberg, Per Jemsby och Stefan Simonsson. Tävlingen blev både en sportslig och ekonomisk framgång.

Ett par namn i klubbens verksamhet som också måste nämnas är Claes-Göran Nordén och Stig Danielsson, som genom åren lade ner ett stort arbete i föreningen i alla möjliga sammanhang. Kanske framförallt just detta med att puffa fram och stötta ungdomarna som var på gång. Det är just dessa krafter som behövs i en idrottsförening, Ungdomsledare!

Under året 1982 tändes en ny stjärna inom klubben, Anneli Örnstedt, som det året blev SM-mästare i 12-årsklassen. Det var nog inte lätt för en tjej att hävda sig i den lilla klubben bland all killarna, men Anneli fixade det hela och konstaterade själv senare att det nog var en "härdande" tid som hon haft nytta av i sin fortsatta karriär. "Det är något visst med Gamla Hallen."

När tennisen var som mest populär i Sverige och som störst i föreningen, väcktes frågan om en egen tennishall. Därför startade och pågick under 1988-89 ett omfattande utredningsarbete.  Tyvärr hann lågkonjunkturen ifatt planerna och tanken lades på is.

1992 gjordes ett jättearbete av klubbens medlemmar och som vanligt stod Hylte Bruk AB för materialkostnaderna när utomhus-banornas underlag totalrenoverades. Resultatet blev utmärkt och fortfarande 2005 får man beröm för sina fina banor, senast i somras av självaste Hans Simonsson.

Nytt stängsel, automatisk bevattning och en motordriven bult har ytterligare höjt banornas status. En av banorna har dessutom i år begåvats med nya moderna linjer, helt i klass med Båstad. Tack vare frivilliga insatser av medlemmarna underhålls banorna så att de behåller sin kvalitet.

Under de senaste åren har HTK varit representerad i de halländska serierna, såväl ute som inne. En av de roligare framgångarna var väl när vi kunde bärga segern i Hallandsserien div. 1 både utom- och inomhus år 2000, samma år som klubben fyllde 75 år. Därefter har vi fram till i år vunnit fyra av fem årgångar div.1-serier inomhus.

Nyligen har stora insatser gjorts för att få fart på rekrytering av ledare och ungdomar, men som sades i början är konkurrensen från andra verksamheter i den lilla kommunen stor.Målet är dock att komma tillbaka till det medlemsantal som rådde på 80-talet. Det gäller att engagera föräldrar och andra intresserade, samt att göra klubben "känd" i kommunen. Folk ska veta att föreningen finns och är aktiv.

Många positiva tecken finns i luften. Bland annat är en egen klubblokal på gång och detta jubileum kanske också kan visa utåt att Hyltebruks Tennisklubb i högsta grad är en levande och pigg 80-åring.

 

Två andra pigga 80-åringar, Sten Bertilsson och Erik Larsson,
flankerar klubbens nuvarande ordförande, Ulf Fredriksson.

 

 

Texten och bilderna ovan har satts samman till en tryckt folder som presenterades lagom till jubileumsfirandet den 3 september.

Den och firandet gjordes möjlig genom tacksamt ekonomiskt stöd från:

Stora Enso Hylte AB

Hylte Kommun

Ljudcenter AUDIO VIDEO

Lyftab AB

SISU

Jussi Taipaleenmäki

Konsum, Hyltebruk

Astrid & Håkan Blommegård