Arbetarbostäder - Verdandigatan norrut - 1932

tillbaka