Gamla Idrottshallen med Skolgatan - 1945

tillbaka