"Lyckebo" med Gamla  Postkontoret - ca 1925

tillbaka