Landsvägsbron över Nissan - 1936

bro600.jpg (31481 bytes)

tillbaka