Byggnationen - ca 1910

hbab2600.jpg (29695 bytes)

tillbaka