Järnvägsgatan mot norr - före 1910

hybank600.jpg (28354 bytes)

tillbaka