Folkets Hus - ca 1930

hyfohus600.jpg (39081 bytes)

tillbaka