Bökhultsstugan - 1932

hyhe600.jpg (33819 bytes)

tillbaka

Högloftsstugan (ryggåsstuga med härbre) är byggd i liggande timmer och beklädd med stående locklistpanel under ett sadeltak täckt med grästorv. Stugan kallades allmänt också för Fornminnesstugan. Den härrör frön 1700-talet och stod ursprungligen i Bökhult, Långaryds socken. De sist boende där var syskonen Johan och Severina Svensson, som köpte torpet av gästgivaren Anders Johansson i Bölaryd i början av 1900-talet. De flyttade därifrån efter auktion av hus och inventarier 1924. Stugan köptes då av August Svensson i Träpja.

1925 fick Hylte hembygdsförening köpa Bökhultsstugan genom direktör Iwar Lindeberg för 1200 kronor. Stugan nedmonterades och bars av medlemmarna ett hundratal meter till järnvägen norr om Landeryd och lastades där på en järnvägsvagn placerad ute på spåret. Vagnen fick därefter av egen kraft rulla nerför backarna till Landeryds station. Därifrån drogs den med lok gratis till Hyltebruk och återuppbyggdes i den nyanlagda hembygdsparken vid Hässlehultsgatan.

Hylte hembygdsförening bildades den 6 juli 1925 och den första hembygdsparken anlades utmed Hässlehultsgatan och järnvägen på mark som skänkts av direktör Iwar Lindeberg, Hylte Bruks AB. Denne blev hedersledamot i föreningen.

Under slutet av 1940-talet tvingades hembygdsföreningen att lämna denna fastighet på grund av bostadsexpansionen i Hyltebruks samhälle. 1945 upplät disponent Sten Holgersson den högt belägna tomten Lindekullen till ny hembygdspark. Alla byggnaderna flyttades till sin nuvarande plats, utom en byggnad, den s k  Byåsstugan, som Hylte Bruks AB köpte av föreningen. Den är kvar vid Hässlehultsgatan som bostadshus.

Förvärvet av Lindekullen var inte helt utan problem, eftersom den utpekats bland flera som ny plats för kyrkogård i Hyltebruk. Disponent Holgersson lyckades dock övertyga kyrkofullmäktige om att platsen var lämpligare som hembygdspark.

På 1950-talet användes Bökhults- och Kvarnstugan som vandrarhem av Svenska Turistföreningen.

 

Källa: Ann-Louise Carlsson / Hyltebruks Hembygdsförening 2006