Nyhemsvägen mot samhället - 1932

hyny600.jpg (42998 bytes)

tillbaka