Pensionärshemmet  - ca 1945

hype600.jpg (39382 bytes)

tillbaka