Ahrenbergs flyg över Jälluntofta den 27/7 1933

tillbaka