Centrumvägen österut - ca 1945

la45600.jpg (29684 bytes)

tillbaka