Folkliv utanför hotellet - ca 1910

laho15600.jpg (44547 bytes)

tillbaka