Hotellet med ägare? - ca 1910

lahopr600.jpg (40005 bytes)

tillbaka