Panorama över samhället - med Stationen - ca 1905

lapa600.jpg (44338 bytes)

tillbaka