Bron över Österån - ca 1910

lave15600.jpg (44307 bytes)

tillbaka