Långaryds kyrka på pastoratskort - ca 1900

tillbaka