Verner Larssons gård i Kungsveka - ca 1905

tillbaka