Vy över Centrum från kyrktornet - ca 1950

tillbaka