Vy över Centrum från kyrktornet - ca 1920

tillbaka