Ryggåsstuga i ??? - foto 1889 - kortet är från ca 1900

Paret på bilden är enligt uppgift:
Johan Larsson (född 1816)
och hans hustru
Britta Månsdadder (född 1824)

tillbaka