Arbetarebostäder - ca 1900

brarb600.jpg (40905 bytes)

tillbaka