Järnvägsstationen ca 1900-1950

ca 1904

ca 1910

ca 1930

ca 1950

Kinnareds samhälle ca 1900-1920


Järnvägsstationen
kyrkan och
skolan ca 1900

Trävaruhandlare
Johan Svenssons
ca 1900

Sofiero
Telegrafstationen
ca 1915

Vy över
Kinnared
ca 1915

Kyrkan och
skolan
ca 1905

Skolan från
Kyrkan
ca 1905

Stora Kinnareds
Gård
ca 1910

O. Mattsons
villa
ca 1915

Kyrkan
ca 1905
 
kiahylte100.jpg (1227 bytes)
Åhylte
ca 1915
  
 
Ernst Andesson
& Co - ca 1920
  
 
Tekniska fabriken Staren
ca 1915
 

Kinnared ca 1920-1950


Friaborg
ca 1920
   

Folkskolan
ca 1945
 

Vy västerut
från Hotellet
ca 1945

Kyrkan
ca 1950
   

Ebeneser
Baptistförsaml.
ca 1925

Drängsered ca 1900-1950


Drängsereds
Kyrka
ca 1900

Prästgården
ca 1940
   

Vy över
Drängsered
ca 1915

Flygfoto över
Drängsered
ca 1945

Gässelia
ca 1930
 

Vy över
Drängsered
ca 1945

Centrum med
affär och mack
ca 1945

Pensionat Bergåsa
ca 1950
 

Brännö(gård) ca 1900


Äldsta kortet
från Brännö
ca 1900

Tidig vy av
Fabriken
ca 1900

Helsning från
Brännö
ca 1900

Arbetare-
bostäder
ca 1900

Tjänstemanna-
bostaden
ca 1900

Brännö(gård) ca 1910 - 1930


Brännö
Fabriker
ca 1910

Parti vid Brännö
-Järnvägen-
ca 1910

Vyer från
Väfverifabriken
ca 1915

Stora Väverisalen
i Fabriken
ca 1915

Fabriken, bron
och fallet
ca 1920

Fabrikens
Arbetarbostäder
ca 1920

Kilån med
fallen
ca 1920

Motiv från
Brännö
ca 1920

Sommarfiske i
Kilån
ca 1920

Fabriken i
Brännö
ca 1930

Ågårds Skola
Råkopia för vykort
ca 1920

Parti vid Brännö Järnvägen
ca 1905

Stationshuset
ca 1950

Brännö(gård) - Isacsons Well - ca 1955


Fabriken

Bron över fallet