Järnvägsstationen - ca 1950

kijvg600.jpg (36073 bytes)

tillbaka