Ebeneser - Baptistförsamlingen - ca 1925

kiebe600.jpg (36701 bytes)

tillbaka