Vy västerut från Hotellet - ca 1945

kihotell600.jpg (37385 bytes)

tillbaka