Brännö Fabriker - ca 1910

brfab600.jpg (30346 bytes)

tillbaka