Fabrikens arbetarbostäder - ca 1920

brarbvy600.jpg (40606 bytes)

tillbaka