Fabriken i Brännö - ca 1930

ekbrbruk600.jpg (31297 bytes)

tillbaka