Fabriken, bron och fallet - ca 1920

brbro600.jpg (26941 bytes)

tillbaka