Parti vid Brännö - Järnvägen - ca 1910

brjvg600.jpg (35765 bytes)

tillbaka