Gässelia - ca 1935

drgass600.jpg (40225 bytes)

Lennart Carlsson i Stensered har gett mig följande intressanta upplysningar om Bokaffären i Gässelia:

Huset byggdes år 1931 av Heinrich Kugge som kom från Tyskland och var kommunist. Med stor sannolikhet är det han som står i dörröppningen. Vilka de andra två personerna är, vet jag inte. Kugge cyklade omkring i bygden och bjöd ut sina böcker. Han var också i Stensered. Jag var själv inte hemma då, men min bror träffade honom.

1936 reste Kugge och en vän från Vessigebro till Spanien för att deltaga i Spanska inbördeskriget mot Franco. Vessigebon kom omsider hem igen och blev då intervjuad i Värnamo Nyheter. Han uppgav då att Kugge hade stupat utanför Madrid, dödad av 16 kulor.

Huset på vykortet övertogs sedemera av en förmögen amerikansk kvinna, som hade anknytning till bygden. Det gamla huset brändes då ner och ett nytt byggdes upp. Denna kvinna är numera avliden och huset ägs nu av en dansk familj.

tillbaka