Sankt Sigfrids Källa - ca 1965

tillbaka

Källan har formen av en liksidig triangel uthuggen direkt i stenhällen. Enligt en tradition ska källan ha bildats då Karl XII lagt sin hatt över klippan. Enligt andra traditioner ska den ha öppnats av Sankt Sigfrid som på 1000-talet lär ha predikat i trakten. Långt in på 1700-talet har man offrat i källan som ligger nära vägen Femsjö–Kullhult.