Sofieslätt


Handelsbutiken
före 1919
 

Skolan
ca 1924
 

Skolan
ca 1945
 

Flygfoto
ca 1950
 

Femsjö


Femsjö Kyrka
ca 1901
 

Femsjö Kyrka
före 1913
  

Kyrka & präster
ca 1925
   

Femsjö Kyrka
ca 1950
 

Femsjö Kyrka
Interiör
ca 1950

Femsjö Prästgård
ca 1901
 

Femsjö Prästgård
ca 1915
 

Femsjö Prästgård
1957
 

Femsjö Skola
1958
 

Kyrka & Skola
ca 1950
 

Femsjö kyrka
Interiör - 1957
 

Femsjö Kyrka
Lillklockan - 1964
 

Hembygdsgården
ca 1958
 

Utsikt mot Färgen
 
 

Kyrka & Skola
flygfoto - 1930
 

Femsjö Kyrkby
1957
 

Hälsning
från Femsjö
ca 1950

Femsjö Skola
ca 1901
 

Sankt Sigfrids
källa
ca 1965
mj100.jpg (1739 bytes)
Mjälahults
Kapell
ca 1950

Femsjö - Sågen
i Hallaböke
ca 1950

Stuga vid sjön
Frillen
ca 1950
     

Fröslida


Järnvägsstationen
- Oscar Kleberg -
ca 1904

Järnvägsstationen
med Nissan
 

Järnvägsområdet
före 1917
  

Järnvägsstationen
ca 1935
 

Helsning från
Fröslida
ca 1902

Engströms
Diverseaffär
Skolan

Engströms Affär
K. Benjaminsson
1930

Missionshuset
ca 1915
 

Johanssons affär
ca 1905
 

Andréns affär & Skolan
ca 1940

Samhällsvy
med fallet

Fröslida bro
ca 1905
Fler bilder och historik om Fröslida
finns på hemsidan

Fröslida Online