Järnvägsstationen med stinsen Oscar Kleberg - ca 1904

tillbaka