Järnvägsstationen - ca 1935

frstn600.jpg (36697 bytes)

tillbaka