Fd Engströms Affär - Klara Benjaminsson och dotter - 1930

tillbaka