Bruket och Disponentbostaden


Äldsta vykortet
med bruksbild?

ca 19
01

Kontors-
byggnaden

ca 19
04

Parti av
Fabrikerna i Rydö
ca 1905

Kontors-
byggnaden i färg
ca 1908

Bruket med
arbetare
ca 1910

Fabriken med
kontorsbyggnad
ca 1920

Kontors-
byggnaden
ca 1930

Disponent-
bostaden
ca 1905

Disponent-
bostaden
ca 1915

Disponent-
bostaden
ca 1920

Köpmansgatan - Järnvägsgatan


Köpmansgatan
söderut
ca 1903

Affärer längs
Köpmansgatan
ca 1903

Gamla Kasernen
på Köpmansgatan
ca 1905

Oscar Bengtssons
Filial - privat
ca 1900

Handl. Oscar
Bentgssons Filial
ca 1905

O. Håkansson
Manufakturaffär
ca 1903

H. Lindqvists
Handelsaffär
ca 1910

Järnvägsgatan
ca 1905
 

Knystahall
ca 1905
   

Järnvägsstationen
ca 1912

Översiktsvyer


Vy av Rydöbruk
ca 1930
 

Järnvägsstationen
från Dammen
ca 1940

Vy från väster
över Rydöbruk
1916

Flygbild över
Bruksområdet
ca 1935

Flygfoto över
Centrum
ca 195
0

Diverse vyer


Klubbån

Flerbildskort - 9
ca 1915

Tåg på
Järnvägsbron
ca 1920

Flerbildskort-12
ca 1915

Biodlare i Rydö

1:sta Maj Fest
Folkets Hus
ca 1915

Kraftstationen
ca 1930
  

Centralbadet
i Rydöbruk
1943 

Rydöbruks
Kapell
ca 1950

Rydö Gård
- flygfoto -
ca 1955

Glassbo


Glassbo vid
Nissan - privat
ca 1907

Grushålan i
Glassbo - privat
ca 1920

Grushålan i
Glassbo - privat
ca 1920