Gamla Kasernen på Köpmansgatan - ca 1905

tillbaka