Gatuparti med Gästgivaregården - ca 1908

tillbaka