Torup: Översikt


Flerbildskort med
Torupsvyer
ca 1920

Panorama över Torup - från kyrktornet - ca 1910

Flerbildskort med
Torupsvyer
ca 1910

Järnvägsstationen


"Express till Rydö"
ca 1900
   

Snöförhinder
- Augusta M. -
1900

Torups station
ca 1905
 

Järnvägsstationen
ca 1910
 

Järnvägsstationen
ca 1920
  

Längs Gamla Nissastigen (Storgatan)


Vid Nissastigen
ca 1900
  

Sixten Ohlssons
Manuf. & Diverse
ca 1900

Motiv från
Storgatan
ca 1917

Motiv från
Storgatan
ca 1925

Motiv från
Storgatan
ca 1930

Gästgivaregården


Gästgivaregården
ca 1900
 

Gästgivaregården
ca 1908
 

Gästgivaregården
ca 1920
 

Gästgivaregården
ca 1940
 

Gästgivaregården
ca 1940
 

Kyrkan och Prästgården


Prästgården
ca 1905
 

ca 1905

Torups Kyrka
ca 1930
 

ca 1910

Prästgården
ca 1940
 

Vid Sjögårdssjön


Torup över sjön
från Fredriksdahl
ca 1905

Villa
Fredriksdahl
ca 1905

Villa
Fredriksdahl
ca 1905

Vy från sjön
ca 1920
  

Torup från
Sjögårdssjön
ca 1935

Affärer & Diverse andra vyer 


Över Järnvägen
mot Kyrkan
ca 1915

Sixten Ohlsson
och hans affär
ca 1915

Mot Falkenberg på
Bosgårdsvägen
ca 1915

Anna J. Andréns Diverseaffär
ca 1905

Anna J. Andréns Diverseaffär
Interiör - ca 1910

Kommunalhuset
från spårsidan
ca 1900

Håkanssons
Manufakturaffär
ca 1920

Torup från
flygplan
ca 1945

Nyebro & Ramnås


Sågen vid
Nyebro
ca 1900

Vattenfallet vid
Nyebro
ca 1900

Fritidsgården i
Ramnås
ca 1900