Kommunalhuset från Järnvägsövergången - ca 1900

tohus600.jpg (37411 bytes)

tillbaka