Torup över Sjögårdssjön från Fredriksdahl - ca 1905

toeka600.jpg (30081 bytes)

tillbaka