Torup från Sjögårdssjön - ca 1935

tovy600.jpg (33266 bytes)

tillbaka