Panorama över Torup - från kyrktornet - ca 1910

topan1200.jpg (64373 bytes)

tillbaka