Prästgården - ca 1940

topr600.jpg (37170 bytes)

tillbaka