Prästgården och Kyrkan från Bosgårdsvägen - ca 1905

to2b600.jpg (31781 bytes)

tillbaka